Nyati Safari042 405 99 94
Nyati Safari
Nyati SafariSök
NYATI Safari Blogg

Sydafrikas flagga – vad symboliserar den?

15 juli 2021

Nationalflaggans betydelse

Som svensk är det inte särskilt svårt att förstå hur viktig flaggan kan vara för nationskänslan. Flaggan har ett starkt symbolvärde och finns med i stunder av både sorg och glädje. När man viftar med blågula fanor på fotbollsstadion eller pyntar bordet med blågula serpentiner vid midsommar symboliserar flaggan en större gemenskap. Många känner en stark tillhörighet till sitt lands flagga, och det påverkar både kulturen och sammanhållningen i en nation.

Den sydafrikanska flaggan

Den sydafrikanska flaggan antogs officiellt först 1994 och är alltså fortfarande ganska ny, inte minst jämfört med den svenska som har rötterna i 1500-talet. Men Sydafrikas befolkning har tagit den sexfärgade flaggan till sina hjärtan och många identifierar sig starkt med den.

Sydafrikas flagga har en ovanlig design och består av sex olika färger. Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro så har de olika färgerna inget symbolvärde tagna var för sig. Tillsammans symboliserar de däremot de många olika folkgrupperna i Sydafrika som ger landet dess stora språkliga och kulturella mångfald.

Lion on Big Five safari from NYATI Safari Lodge

Nationalflaggans historia

När den sydafrikanska flaggan offentliggjordes 1994 var designen faktiskt bara tänkt att vara tillfällig. Den valdes som nationalflagga på prov och var från början tänkt att användas under en femårsperiod. Men flaggan blev väldigt populär hos stora delar av befolkningen och nu kan vi konstatera att den klarade provet med glans, eftersom den är Sydafrikas nationalflagga än idag. Tidigare var Sydafrikas flagga starkt präglad av de nederländska och brittiska kolonialmakterna, och det var inte förrän 1994 som Sydafrika fick en nationsflagga utan infälld brittisk flagga.

NYATI Safari Video

NYATI Safari Video

Reseafton

Nyati Safari
Nyati Safari
Kontakta Nyati
Ring oss på +46 42 405 99 94 eller skriv till:
Ange alla obligatoriska fält
Ange en giltig E-postadress
Skicka
Kontakta oss