Nyati Safari042 405 99 94
Nyati Safari
Nyati SafariSök

Integritetspolicy

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig:

NYATI Safari ApS
Bregnerødvej 132
DK-3460 Bregnerød
Tlf.:+45 70 26 04 07
Email: nyati@nyati.com

Organisationsnummer: 26 52 40 67

Vad används dina personuppgifter till?

Vi hanterar dina personuppgifter för följande syften: 

 • Utförande av avtalade tjänster
 • Individuell marknadsföring med skräddarsydda erbjudanden och tjänster som passar just dina behov och önskemål
 • Undersökningar, statistik och analyser för att förbättra våra produkter och tjänster
 • I samband med eventuella rättsliga anspråk

Observera att det kan vara nödvändigt att lämna personuppgifter i samband med köp av resa eller för att delta i en paketresa. I dessa fall kan vi inte erbjuda dig våra produkter och tjänster om du inte ger oss de nödvändiga upplysningarna.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar dina personuppgifter endast för de syften som anges i avsnittet ”Vad används dina personuppgifter till?” Uppgifter behandlas endast i den omfattning som är nödvändig för det aktuella syftet. Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

Allmänna uppgifter: 

 • Allmänna kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer och adress)
 • Kön och födelsedatum
 • Foton
 • Demografiska uppgifter
 • Krypterad betalningsinformation
 • Köphistorik
 • Cookieinformation
 • IP-adress
 • Information som lämnas i samband med klagomål
 • Upplysningar inför resan: allergier, preferenser och särskilda behov

Känsliga personuppgifter: 

 • Om du i samband med ett klagomål lämnar hälsoinformation eller andra känsliga uppgifter behandlas de upplysningar som krävs för att hantera ditt ärende
 • Vi behandlar känsliga personuppgifter om dig endast om du uttryckligen har lämnat ditt samtycke till det
 • Med ditt uttryckliga samtycke kan NYATI Safari ApS även behandla din hälsoinformation (exempelvis upplysningar om allergi) i syfte att leverera den aktuella tjänsten

Hur samlar vi in data om dig?

De data vi behandlar om dig har oftast samlats in direkt från dig. Vi kan även behandla upplysningar om dig som samlats in genom tredje part, exempelvis via: 

 • Källor på nätet, t.ex. sociala medier som Instagram och Facebook
 • Våra samarbetspartner

Om vi behandlar upplysningar om dig som vi samlat in från tredje part meddelar vi dig kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga, syfte med behandlingen, laglig grund, kategorier av personuppgifter osv.

Vilken laglig grund har vi för att behandla dina personuppgifter?

All vår behandling av personuppgifter har laglig grund. Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kan vara följande: 

 • Ditt uttryckliga samtycke
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar NYATI Safari ApS
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör NYATI Safari ApS eller tredje parts legitima intressen. Legitima intressen kan vara:
  • Löpande förbättring av produkter, tjänster, kundupplevelse och teknik
  • Att rikta vår kommunikation till dig enligt dina preferenser

Hur behandlar vi dina personuppgifter när du prenumererar på vårt nyhetsbrev?

För att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev behöver vi på NYATI Safari ApS följande personuppgifter:

 • E-postadress
 • Namn

Vi sparar dina personuppgifter i en databas på en säker server. Det är bara NYATI Safari ApS webbansvariga som i samarbete med en extern partner har åtkomst till dina uppgifter. Vi garanterar att vi inte lämnar ut eller säljer din e-postadress till andra företag. Vi skickar bara nyhetsbrev till mottagare som själva har anmält sig, och kravet på bekräftelse gör att ingen annan kan registrera din e-postadress. Om du har fått vårt nyhetsbrev utan att ha lämnat ditt samtycke kan det bero på att någon du känner har vidarebefordrat det till dig.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev kan du förvänta dig upp till 12 nyhetsbrev om året från NYATI Safari ApS. Nyhetsbrevet innehåller våra senaste erbjudanden, nyheter och information om aktuella resor. Du kan när som helst säga upp nyhetsbrevet på den här sidan. Du kan också avanmäla dig via en länk längst ner i nyhetsbreven.

NYATI Safari ApS sparar dina personuppgifter tills du återkallar ditt samtycke. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är ditt samtycke.

Till vilka kan vi vidarebefordra dina personuppgifter?

 • Hotell: Vi använder hotell på våra resmål under längre perioder och till individuella bokningar på kundens begäran. Hotellen, både i och utanför EU/EES, har åtkomst till de personuppgifter som krävs för att göra en bokning. Det gäller uppgift om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenären.
 • Flygbolag: Vi erbjuder flygresor med olika partner som flyger till våra resmål. Flygbolagen får tillgång till personuppgifter för de resenärer som ska resa med respektive flygbolag. Det rör sig om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenären. Uppgifterna om resenärerna överförs antingen via datasystemet Amadeus eller direkt till flygbolaget med passagerarlistor, så kallade paxlistor.
 • Handlingagenter: Beroende på vilket flygbolag som anlitas för resan och vilken flygplats resan avgår från används olika handlingagenter för att utföra tjänster i samband med resan till och från flygplatsen. Det kan till exempel röra sig om incheckning och bagagehantering. I samband med utförandet av dessa tjänster kan handlingagenten få åtkomst till vissa personuppgifter som behövs för att utföra tjänsten.
 • Övrigt: Om du beställer andra reserelaterade tjänster genom oss, både inom och utanför EU/EES, t.ex. utflykter och andra aktiviteter, kan vi i vissa fall lämna dina personuppgifter till den som ska utföra tjänsten om detta är nödvändigt för att tjänsten i fråga ska kunna levereras. Det kan t.ex. gälla uppgift om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen samt adress och kontaktuppgifter till huvudresenären.
 • Överföring av uppgifter till tredje land: Eftersom vi anordnar resor till Afrika och Indiska oceanen finns några av våra samarbetspartner (som hotell och flygbolag) utanför EU/EES-området. Det betyder att personuppgifter kan överföras till samarbetspartner i dessa länder för sådana syften som beskrivits ovan när det krävs för att leverera den tjänst du har beställt. Oavsett till vilket land NYATI Safari ApS skickar dina personuppgifter har NYATI Safari ApS skyldighet att se till att en hög skyddsnivå upprätthålls för dessa.
 • Våra partner och internt inom NYATI Safari ApS
 • Analys- och annonseringsplattformar som Google Analytics, Facebook Business Manager, YouTube, LinkedIn och andra sociala medier.
 • Offentliga myndigheter när detta är ett krav enligt lag.
 • Varningsregister som identifierar riskabla transaktioner i syfte att bekämpa (organiserade) nätbedrägerier.

Om vi delar upplysningar om dig med tredje part i marknadsföringssyfte handlar det endast om de uppgifter du själv har uppgett i samband med köp av resa eller när du anmält dig till vårt nyhetsbrev.

När överför vi persondata till länder utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kan behandlas av personuppgiftsbiträden utanför EU/EES. Om dina personuppgifter hanteras av en leverantör i något annat land säkerställer NYATI Safari ApS att detta sker på ett sätt som är förenligt med NYATI Safari ApS instruktioner och med lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Om vi överför personuppgifter till personuppgiftsbiträden utanför EU/EES hanteras dessa endast för de syften som anges i avsnittet ”Vad används dina personuppgifter till?”

Vi överför dina personuppgifter till utlandet endast när:

 • Europeiska kommissionen har slagit fast att landet har en tillräckligt god skyddsnivå eller
 • Överföringen grundar sig på ett avtal som effektivt säkrar dina rättigheter och en tillräcklig skyddsnivå eller på kommissionens standardbestämmelser om dataskydd

Hur länge sparar vi dina data?

NYATI Safari ApS raderar fortlöpande data om kunder som inte längre är aktiva. Dina data sparas endast så länge som de behövs för det syfte i vilket de ursprungligen samlades in. För GoogleAnalytics sparas data i 38 månader. Om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev behandlar vi de personuppgifter som behövs för att administrera det, tills du säger upp nyhetsbrevet genom att avanmäla dig eller informera oss om att du inte längre vill ta emot det. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrevet.

Vilka säkerhetsåtgärder har vi vidtagit?

Vi på NYATI Safari ApS gör vårt bästa för att ta väl hand om dina personuppgifter. Genom såväl tekniska som organisatoriska säkerhetsåtgärder skyddar vi dina personuppgifter från obehörig åtkomst, manipulering, förstörelse/radering och förlust.

Vilka rättigheter har du?

Som registrerad kund hos NYATI Safari ApS har du följande rättigheter: 

 • Att ta del av och korrigera dina kunduppgifter
 • Dataportabilitet, dvs. att du på begäran kan motta de uppgifter du själv har lämnat till NYATI Safari ApS, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Möjligheten att återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter
 • Radering

Utövandet av dina rättigheter kan omfattas av villkor och begränsningar och är i hög grad beroende av den specifika behandlingssituationen.

Som kund hos NYATI Safari ApS kan du när som helst begära att få dina personuppgifter hos NYATI Safari ApS raderade. Dina uppgifter raderas på begäran om ett av följande kriterier uppfylls:

 • Du återkallar ditt samtycke (om samtycke var den rättsliga grunden för behandlingen)
 • Du vill inte ta emot direkt marknadsföring
 • Personuppgifterna visar sig vara oriktiga
 • Personuppgifterna behövs inte längre för det syfte i vilket de samlades in
 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt

Om du anser att NYATI Safari ApS behandlar dina personuppgifter på ett olagligt sätt har du möjlighet att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten, danska Datatilsyn.

Cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator/mobil/surfplatta första gången du besöker en webbsida, så att enheten kan kännas igen vid nästa besök.

Det finns två typer av cookies:

 • Sessionscookies, som raderas så snart du lämnar en webbsida.
 • Varaktiga cookies, som lagras på din dator/mobil/surfplatta fram till ett på förhand angivet utgångsdatum. 

Cookies är inget hot mot din dator/mobil/surfplatta (till skillnad från t.ex. ett virus) och cookies får inte åtkomst till program på din dator. 

Användning av cookies

Det är bara NYATI Safari ApS som använder de data som samlas in med hjälp av cookies. Tredje part (teknisk partner) har åtkomst till information i den omfattning det är nödvändigt för att driva tjänsten. Vi använder cookies för att:

 • Förbättra hemsidan och säkra fullt utnyttjande av dess tjänster och funktioner
 • Känna igen användare från gång till gång
 • Mäta trafik och försäljning på www.nyati-safari.se
 • Analys av produktutbud, service m.m.
 • Annonsering
 • Användarpreferenser
 • Sociala nätverk

Om du inte vill acceptera cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare till att automatiskt avvisa cookies eller meddela dig varje gång en webbplats begär att få spara dem. Nedan ser du hur du tar bort cookies.

Så gör du för att slippa cookies

Om du inte vill tillåta cookies kan du avvisa dem genom att ändra inställningarna för cookies i din webbläsare. Ändra inställningarna så att du inte tillåter cookies om du inte vill acceptera cookies från www.nyati-safari.se.

Reseafton

Nyati Safari
Nyati Safari
Kontakta Nyati
Ring oss på +46 42 405 99 94 eller skriv till:
Ange alla obligatoriska fält
Ange en giltig E-postadress
Skicka
Kontakta oss