042 405 99 94
Sök

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur

NYATI Safari Lodge kommer du helt nära Afrikas vilda djur. Här bor du i din egen exklusiva bungalow med utsikt mot Olifants River och Sydafrikas fantastiska djurliv. NYATI Safari Lodge bjuder på storslagna safariupplevelser i vårt eget viltreservat på 10 000 hektar som ligger i öppen förbindelse till världsberömda Kruger National Park. Du har goda möjligheter att se The Big 5 (lejon, leopard, elefant, noshörning och afrikansk buffel) samt många andra vilda djur på våra två dagliga safariturer, som avgår tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen. Du kan också ha turen att se några av djuren från din privata terrass. Här kan du få en liten försmak av några av de vanligaste djuren kring NYATI Safari Lodge.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur

The Big 5

Afrika har världens största och mest varierade bestånd av vilda djur. På NYATI Safari Lodge har du optimala förutsättningar att uppleva de vilda djuren i deras naturliga miljö, och om du har tur kan du få se alla ”The Big 5” – en gammal jaktbeteckning för elefant, buffel, lejon, leopard och noshörning. Du undrar kanske varför inte giraff och flodhäst finns med, trots den imponerande storleken. Förklaringen är att ”big” här inte syftar på storlek, utan på hur svåra och farliga djuren är att jaga. Därför är det bara den svarta noshörningen som ingår i ”The Big 5” – trots att den faktiskt är mindre än trubbnoshörningen. Båda arterna finns på NYATIs område, som är en del av Greater Kruger National Park.

Det bästa sättet att uppleva djuren är att följa med en professionell ranger. Det erfarna teamet av rangers på NYATI Safari Lodge är utbildade och tränade i att läsa djurens språk. En knäckt gren, resterna av ett kadaver, spillning eller ett fotspår avslöjar var djuren har tagit sig fram i naturen. Våra rangers kan också lära dig att själv känna igen djurspåren. Elefanten lämnar till exempel 50 cm stora fotspår, medan trubbnoshörningens mäter 30 cm och flodhästens 28 cm. Giraffen har trots sin höjd bara 20 cm stora hovar, medan djurens konung, lejonet, lämnar tassavtryck på endast 14 cm.

NYATI Safari Lodge är en av de bästa platserna i Sydafrika för att uppleva den majestätiska afrikanska elefanten, eftersom lodgen ligger vid kanten av Olifants River som har fått sitt namn efter en av elefanternas gamla migrationsrutter. Noshörningsbeståndet i området är stabilt, eftersom NYATI samarbetar med den sydafrikanska regeringens antitjuvjaktsenhet Black Mambas. De patrullerar på våra 10 000 hektar varje natt för att skydda noshörningarna mot tjuvjägare. Vårt viltreservat är också stort nog för att hysa de stora kattdjuren, och vi har även många afrikanska bufflar i området. Visste du förresten att NYATI betyder buffel på afrikaans?

Du har alltså goda möjligheter att se alla ”The Nig 5” på NYATIs safariturer i vårt privata viltreservat.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Afrikansk elefant
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Svart noshörning
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Lejon
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Leopard
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Afrikansk buffel
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Trubb-noshörning

Andra stora vilda djur

”The Big 5” är de mest välkända djuren i den afrikanska bushen, men det finns också många andra vilda djur i bushen, på savannen och på gräsmarkerna runt NYATI Safari Lodge. I området finns även ett rikt fågelliv med hela 500 fågelarter. Därför erbjuder vi särskilda safariturer med fokus på Krugerparkens fågelliv.

Nedan har vi samlat några av de andra stora djur som vi ofta ser runt NYATI Safari Lodge. Det finns gott om giraffer och zebror i området som passerar förbi när de ska ner till Olifantsfloden för att dricka. Vid flodbanken framför lodgen finns det goda chanser att få syn på grymtande flodhästar och krokodiler som dåsar i solen med öppna käftar för att hålla sig svala. Vi får ofta besök av babianer på jakt efter mat och andra föremål (så ett gott råd är att inte lämna dina saker liggande utomhus på lodgen). Den största nu levande fågelarten, strutsen, är också vanlig i området och syns ibland till på våra dagliga safariturer.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Giraff
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Zebra
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Flodhäst
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Babian
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Struts
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Krokodil

Antiloparter

Antiloper är gräsätande hovdjur vars sociala beteenden spänner från den mycket sociala gnuns till den mer enstöriga stenantilopens. De flesta antiloper påminner om hjortar och alla arterna har horn. I Kruger National Park finns det gott om antiloper, och de olika arterna finns i varierande koncentration i olika delar av parken. Några av de arter som oftast förekommer runt NYATI Safari Lodge är gnun, som med sin karakteristiska mank och sina horn liknar en blandning av oxe, häst och buffel, den vackra impalan, som är en av de mest utbredda antiloparterna, samt vattenbocken, den imponerande kudun och buskbocken eller hieroglyfantilopen, som ibland betar längs stängslet vid NYATI Safari Lodge.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Kudu
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Buskbock
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Impala
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Vattenbock
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Dykar-antilop
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Gnu
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Jätteeland
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Sten-antilop
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Nyala
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Klipp-springare
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Häst-antilop
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Sabel-antilop
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Råbocks-antilop
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Stor rörbock
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Bergs-rörbock
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Oribi
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Sharpes grysbok
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Topi

Olika kattdjur

Det finns flera olika kattdjur runt NYATI Safari Lodge, bland dem gepard, serval, ökenlo, falbkatt, afrikansk sibetkatt, kapgenett och vanlig genett, där den sistnämnda är lite mindre men har en tydligare svartvit teckning. Genetter, eller ginstkatter, är kattlika djur med lång kropp, lång svans med svarta ringar, stora öron och spetsig nos. De är relativt vanliga. Servalen är en slank, medelstor katt som kännetecknas av sina långa ben och sin gyllene päls med svarta fläckar och ränder. Den jagar alltid ensam och är aktiv både dag och natt, så du har goda utsikter att träffa på den på våra dagliga safariutflykter. Ökenlon är däremot väldigt skygg och kan vara svår att få syn på, eftersom den oftast jagar om natten. Falbkatten är vanligare, men trots sina långa ben och stora öron förväxlas den ofta med vanliga tamkatter. Den afrikanska sibetkatten utmärks av sin karakteristiska myskdoft och är också ett nattdjur, så den ser vi oftast på våra nattsafariturer. Världens snabbaste landdjur, geparden, kan däremot ses både dag och natt. Den finns med på listan över utrotningshotade djur, men NYATI Safari stöttar arbetet för att bevara den i naturen. Ta reda på mer om det lokala bevarandearbetet genom att besöka Hoedspruit Endangered Species Center under din vistelse på NYATI Safari Lodge.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Gepard
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Serval
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Ökenlo
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Falbkatt
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Afrikansk sibetkatt
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Vanlig genett och kapgenett

”Hundraser”

Flera vilda djur har egenskaper som påminner om hunden, till exempel hyenan, jordvargen, den afrikanska vildhunden, öronhunden och schakalen. Schabrakschakalen och den sidstrimmiga schakalen är relativt utbredda i området, och trots att de i huvudsak är nattdjur syns de ofta även på dagtid. Den afrikanska vildhunden är däremot mer sällsynt. Beståndet av vildhundar minskar stadigt på grund av jakt, fragmentering av livsmiljöer och sjukdomsepidemier. Den fläckiga hyenan är vanlig i Kruger National Park och kan framför allt ses på nattsafari eftersom den är ett nattdjur. Ibland vågar den sig dock iväg från sin håla på morgonen, så det finns också chans att se den på vår morgonsafari. Den ensamma och skygga jordvargen är något svårare att få syn på, eftersom den bara är framme på natten. Denna ovanliga hyenaart är fullkomligt ofarlig, eftersom den främst lever av termiter – men sådana kan den å andra sidan sätta i sig runt en kvarts miljon av under en genomsnittlig natt! Även öronhunden, som känns igen på sina enorma öron, är ett nattdjur och därför svår att få syn på. Också den lever primärt av termiter.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Fläckig hyena
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Jordvarg
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Afrikansk vildhund
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Schabrak-schakal
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Sidstrimmig schakal
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Öronhund

Mindre djur

Vi kan nästan garantera att du kommer att möta vårtsvin när du besöker NYATI Safari Lodge, eftersom vi ofta får besök av ett par vårtsvinsfamiljer som hjälper till att ”klippa” gräset runt lodgen. Detsamma gäller de gröna markattorna, som ofta hoppar runt i träden kring lodgen. Det finns gott om andra mindre djur runt NYATI Safari Lodge, bland dem flera slags mangustrar och harar, honungsgrävling, penselsvin, nyfikna jordsvin, klolös utter, den lilla trädekorren, jordpiggsvinet med de långa, spetsiga piggarna, de alltid lika söta galagoerna (”bush babies”), den lilla men speciella klippgrävlingen, som trots storleksskillnaden är den afrikanska elefantens närmaste släkting, den stora bandillern, som utmärks av förmågan att avge ett illaluktande ämne från analkörtlarna för att skydda sig, och slutligen de fascinerande och allvarligt utrotningshotade myrkottarna, som är helt täckta av fjäll.

Kuriosa: NYATI Safari Lodge har en populär cocktail som heter Bushbaby.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Vårtsvin
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Penselsvin
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Grön markatta
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Jordsvin
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Klolös utter
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Piggsvin
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Vitsvans-mangust
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Sebra-mangust
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Dvärg-mangust
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Springhare
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Klipphare
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Trädekorre
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Galago
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Jättegalago
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Klipp-grävling
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Bandiller
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Honungs-grävling
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Myrkott

”The Small 5”

Våra professionella rangers är utbildade i att upptäcka även de minsta djuren, så du har goda möjligheter att också få en skymt av Krugerparkens minstingar. Uttrycket ”The Small 5” brukar användas om fem små djur vars namn innehåller något av de fem storas. Dessa fina små varelser ser vi ofta på våra bushvandringar, där du kommer ännu närmare naturen eftersom du går till fots. De fem små är noshornsbaggen, som är en av världens största skalbaggar, den rödnäbbade buffelvävaren, leopardsköldpaddan, elefantnäbbmusen och myrlejonet, som gräver gropar för att fånga myror och annat byte.

NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
NYATI Big 5 & Afrikas vilda djur
Bokningsförfrågan

Reseafton

Nya datum för reseföredrag kommer snart

Kontakta oss
Kontakta Nyati
Ring oss på +46 42 405 99 94 eller skriv till:
Ange alla obligatoriska fält
Ange en giltig E-postadress
Skicka
Denna webbplats använder funktioner som äldre versioner av Internet Explorer inte stöder. Du bör därför byta eller uppgradera din webbläsare.